Πάρε-Δώσε

Ιστοχώρος ποικίλης ύλης
Ελληνική σημαία Πάρε-Δώσε

Μαθηματικό πρόβλημα: Που επικρατεί υψηλότερη θερμοκρασία; Στον Παράδεισο ή στην Κόλαση;

  22/01/2011 | 1.142 εμφανίσεις | Σχολιασμός

Η θερμοκρασία της «Βασιλείας των Ουρανών» (Παράδεισος) μπορεί να υπολογι­στεί με αρκετή ακρίβεια.

Βασιζόμαστε στην αυθεντία του «θεοφωτίστου» Ησαΐα (30:26): «και έσται το φως της σελήνης ως το φως του ηλίου και το φως του ηλίου έσται επτα­πλάσιον εν τη ημέρα, όταν ιάσηται Κύριος το σύντριμμα του λαού αυτού, και την οδύνην της πληγής σου ιάσεται».

Επομένως οι Ουρανοί θα λάβουν από το Φεγγάρι τόση ακτινοβο­λία όση παίρνομε εμείς από το Ήλιο, συν 7 x 7 = 49 φορές περισσότερη ακτινοβολία από όση λαμβάνει η Γη από τον Ήλιο. Δηλαδή η ολική ακτι­νοβολία που θα πάει στην Βασιλεία των Ουρανών, «όταν ιάσηται Κύριος το σύντριμμα του λαού αυτού», θα είναι τουλάχιστον 50 φορές η ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνει η Γη. (Το φως που λαμβάνομε από το Φεγγάρι είναι 1/10000 του φωτός που παίρνομε από τον Ήλιο, και έτσι σαν γεν­ναιόδωροι μπορούμε να το αγνοήσομε...). Τότε η ακτινοβολία που θα πέσει στη Βασιλεία των Ουρανών θα την θερμάνει σε σημείο που θα απο­κτήσει 50 φορές την θερμότητα της Γης που προ­έρχεται από ακτινο­βο­λία.

Χρησιμοποιώντας τον Νόμο των Stefan-Boltzmann περί θερμο­κρασίας και ακτινοβολίας, με Ε = θερμοκρασία της Γης = 300Κ = 27C, ευρίσκομε ότι Η = θερμοκρασία των Ουρανών = 798K = (798 – 273)C = 525C.

Η ακριβής θερμοκρασίας της Κολάσεως δεν μπορεί να υπολογιστεί από αυτό το χωρίο του Ησαΐα. Αλλά στην «θεϊκή» Αποκάλυψιν (21:8), έχο­με: «τοις δε δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρ­νοις και φαρμακοίς και ειδωλολάτραις και πάσι τοις ψευδέσι το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος».

«Λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω», ήτοι λίμνη λειωμένου θείου, σημαίνει ότι η θερμοκρασία της πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση με τον βαθμό τήξεως του θείου που είναι 444.6C (εν εναντία περιπτώσει, το θείον θα εξατμιζόταν και θα έφευγε από την αιώνια λίμνη).

Δηλαδή έχομε ότι η Βασιλεία των Ουρανών στην θερμοκρασία των 525C είναι θερμότερη της Κολάσεως, που έχει θερμοκρασία 445C βαθμών, κατά 80C βαθμούς. (Και μην ξεχνάτε ότι έχομε κάνει και σκόντο μισό βαθμό περίπου!).

Καταπληκτικότατον!!!

Ιωάννης Νεοκλής Φιλάδελφος Μ. Ρούσσος

image_pdfimage_print


Κώδικας ενσωμάτωσης σε ιστοσελίδα (HTML):

Κώδικας ενσωμάτωσης σε φόρουμ (BBC):

Απλός σύνδεσμος:


Σχετικά θέματα:
 • Γιατί δεν είμαι χριστιανός (Μπέρτραντ Ράσελ)
 • Oι αμαρτίες του Χριστιανισμού
 • Ο χριστιανικός...Θεός, μερικές ιδιότητές του και η...Κόλαση
 • Δευτέρα Παρουσία: Η μωρία της νεκραναστάσεως
 • Ο Ιησούς της Ναζαρέτ: Η προσωπικότητά του


 • Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων


  Πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπ' όψιν ότι:
  • Δεν επιτρέπονται τα Greeklish (Ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες).
  • Το σχόλιό σας θα πρέπει να είναι σχετικό με το θέμα.
  • Δεν επιτρέπονται οι προσωπικοί προσβλητικοί χαρακτηρισμοί.
  • Χρήση πολλαπλών λογαριασμών και ψευδώνυμων, που έχουν ως σκοπό να οδηγήσουν στην παραπλάνηση των συνομιλητών, δεν είναι κάτι το αποδεκτό.
  • Σχολιασμός με συνεχή παράθεση έτοιμων μεγάλων κειμένων («σεντόνια») άλλων ιστοσελίδων και καταιγισμό εξωτερικών συνδέσμων, δεν βοηθά στην ομαλή εξέλιξη της συζήτησης.
  Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής, ή τροποποίησης σχολίων, που αντιβαίνουν στο περιεχόμενό τους, χωρίς καμμία άλλη προειδοποίηση και χωρίς καμμία υποχρέωση παροχής περαιτέρω εξήγησης ή διευκρίνισης. Επιπλέον, η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από τις συζητήσεις, των σχολιαστών που υποτροπιάζουν.


  Συνιστάται ιδιαίτερα, να σχολιάζετε αφού προηγουμένως έχετε συνδεθεί μέσω κάποιας από τις διαθέσιμες υπηρεσίες (Disqus [προτείνεται], Facebook, Twitter, Google). Έτσι, θα έχετε καλύτερο έλεγχο επί των σχολίων σας.
  Μπορείτε να μορφοποιήσετε το σχόλιό σας, χρησιμοποιώντας τις εξής ετικέτες (tags):
  • Έντονα: <b>Το κείμενό σας εδώ.</b>
  • Πλάγια: <i>Το κείμενό σας εδώ.</i>
  • Υπογράμμιση: <u>Το κείμενό σας εδώ.</u>
  • Διαγράμμιση: <s>Το κείμενό σας εδώ.</s>
  • «Παράθεση»: <blockquote>Το κείμενό σας εδώ.</blockquote>
  • Κρυμμένο κείμενο: <spoiler>Το κείμενό σας εδώ.</spoiler>
  • Σύνδεσμος: <a href="Ο σύνδεσμος εδώ." target="_blank">Η περιγραφή του συνδέσμου εδώ.</a>
  • Για να εμφανίσετε κάποια εικόνα ή βίντεο στο σχόλιό σας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να επικολλήσετε τον σύνδεσμο του αρχείου. Εάν θέλετε να ανεβάσετε κάποια εικόνα (όχι βίντεο) από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή που υπάρχει στο πεδίο σχολιασμού.
  Εικονίδια
  (αντιγράψτε τον κώδικα που υπάρχει κάτω από κάθε εικονίδιο και επικολλήστε τον στο πεδίο σχολιασμού)
  🙂
  &#x1F642;
  🙁
  &#x1F641;
  😉
  &#x1F609;
  😄
  &#x1F604;
  😜
  &#x1F61C;
  😠
  &#x1F620;
  🙄
  &#x1F644;
  😎
  &#x1F60E;
  😕
  &#x1F615;
  😵
  &#x1F635;